A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Regionalna razvojna agencija Mura
opis:

RRA Mura je vodilna razvojna institucija v Pomurju in ima kljuno vlogo v prestrukturiranju pomurskega gospodarstva. S spodbujanjem, usmerjanjem in povezovanjem poslovnega in tehnolokega trajnostnega razvoja, v boljem sodelovanju javnega in privatnega sektorja znotraj multikulturalnega obmoja in z odpiranjem Pomurja navzven prispevamo k izboljanju ivljenjske ravni v poreju Mure.

V agenciji se uveljavlja integrirani pristop pospeevanja malega gospodarstva na regionalni ravni. Kot prioritetno podroje delovanja je opredeljeno gospodarstvo, podeelje in ezmejno sodelovanje v sklopu projektov EU. Na podroju gospodarstva se ob malem gospodarstvu obravnavajo tudi problemi vejih podjetij in njihov vpliv na razvoj regije. Pri razvoju podeelja je vzpostavljen partnerski odnos z ivinorejsko veterinarskim zavodom v Murski Soboti in kmetijsko svetovalno slubo, ki deluje v sklopu te institucije. Za podroje ezmejnega sodelovanja skrbi regijska EU-Phare pisarna, ki je locirana v prostorih agencije, kjer so locirani tudi prostori za izvajanje projekta Phare. Agencija tudi omogoa zainteresiranim dostop do informacij o razpisih EU projektov, pomo pri prijavi ter na projektni ravni zagotavlja vpetost regije v ezmejno sodelovanje.

 

naslov:Lendavska 5A / P.P. 241
Murska Sobota
9000
telefon: 02 / 536 - 1461
fax: 02 / 536 - 1465
email: info@rra-mura.si
spletna stran: http://www.rra-mura.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> pogled v zvezde ..nasmeh na obraz?

.