A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
opis:

Kaj smo? Poslanstvo:
Smo razvojna organizacija, ki pokriva podroja regionalnega in podjetnikega razvoja ter razvoja lovekih virov in trga dela.

Kaj elimo? Vizija:
elimo ostati majhno, a dinamino podjetje, ki se je sposobno hitro prilagajati, kjer je timsko delo v ospredju in, kjer vlada ustvarjalni in podjetniki duh.


Podroje dela

  • strokovna pomo podjetjem - podjetniko svetovanje in usposabljanje na podrojih generalnega managementa, program vaverskega svetovanja, trenje, strateko in poslovno nartovanje (poslovni narti in strateki narti), trne raziskave, investicijski in sanacijski programi, povezovanje podjetij (grozdenje), pomo pri internacionalizaciji;
  • financiranje malih in srednjih podjetij - Garancijska shema Podravja;
  • regionalni razvoj - nartovanje, pripravljanje in izvajanje projektov za podroji gospodarstva in lovekih virov, razvojni programi za lokalne skupnosti, investicijski programi (direktne spodbude, sredstva EU);
  • Center razvoja lovekih virov (Center RV) kot poslovna enota EIM
    www.center-rcv.org

 

naslov:Razlagova ulica 22
Maribor
2000
telefon: 02 / 252 - 6342
fax: 02 / 251 - 2597
email: info@eim-mb.si
spletna stran: http://www.eim-mb.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> pogled neznanca ..nasmeh na obraz?

.