A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Razvojni center Ilirska Bistrica
opis:

Razvojni center Ilirska Bistrica je javni zavod, ki ga je v letu 2000 ustanovila Obina Ilirska Bistrica. Osnovni namen Razvojnega centra je pospeevanje razvoja malega gospodarstva, obrti, turizma, gospodarstva in kmetijstva na podroju obine Ilirska Bistrica Bistrica. Ima povezovalno vlogo med podjetniki, obrtniki, obino, obrtno in gospodarsko zbornico in drugimi institucijami, ki so s svojim delom usmerjene v gospodarski razvoj. Naa naloga je, da v sodelovanju s partnerji izvajamo razvojne projekte na podroju poveevanja zaposljivosti prebivalstva, razvoja trga dela in poveevanja konkurennosti gospodarstva.
V sklopu centra delujeta: center za pospeevanje podjetnitva in center za pospeevanje turizma. Glavna vloga centra za pospeevanje podjetnitva je, da povee javni in podjetniki interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja, da se vzpodbudi razvoj podjetnitva in malega gospodarstva, da izvaja naloge iz razvojnega programa lokalnega obmoja ter da izbolja kvaliteto storitev podpornega okolja za podjetnike.

Aktivnosti se nanaajo na:

  • podporo, namenjeno identificiranju lokalnih podjetnikih prilonosti in osveanju o dobrih praksah,
  • podporo podjetnikim aktivnostim za ustanavljanje podjetij,
  • informiranje in usposabljanje podjetnikov in svetovalcev,
  • projektno svetovanje podjetnikom in zagotavljanje pomoi za implementacijo projektov in programov ter
  • promocijo podjetnike kulture na lokalni ravni.

Vloga centra za pospeevanje turizma pa je zlasti oblikovanje integralnega turistinega proizvoda lokalnega turistinega obmoja; informiranje obiskovalcev preko turistino-informacijskega centra; promocija turistine ponudbe turistinega obmoja ter spodbujanje razvoja turistine infrastrukture na turistinem obmoju.

 

naslov:Bazovika 12
Ilirska Bistrica
6250
telefon: 05 / 710 - 1385
fax: 05 / 710 - 1385
email: info@rc-ilb.net
spletna stran: http://www.rc-ilb.net
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> sredi kiastih in neokusnih plakatov, bel Loesje plakat ..nasmeh na obraz?

.