A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
opis:

Podjetniki center Slovenj Gradec d.o.o. sta s sklepom o ustanovitvi z dne 17.6.1999 ustanovili mestna obina Slovenj Gradec in obina Mislinja.

Z ustanovitvijo Podjetnikega centra Slovenj Gradec v letu 1999 sta eleli ustanoviteljici sistematino organizirati strokovno pomo in svetovanje za podporo razvoju in veji uinkovitosti malega gospodarstva, ki je izjemnega pomena za razvoj. Cilj je izboljati poslovanje vse pomembnejega sektorja malega gospodarstva, poveati njegovo uspenost in uinkovitost, poveati vlaganja in odpiranje novih delovnih mest, poveati samozavest podjetnikov in njihovo znanje ter zmanjati tevilo propadlih podjetij.

Podjetniki center Slovenj Gradec opravlja funkcijo lokalnega pospeevalnega centra za obmoje Mislinjske doline in je vkljuen mreo lokalnih podjetnikih centrov Javne agencije RS za podjetnitvo in tuje investicije (JAPTI)

 

naslov:Ronkova 4
Slovenj Gradec
2380
telefon: 02 / 884 - 2927
email: info@podjetniskicenter-sg.si
spletna stran: http://www.podjetniskicenter-sg.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> nasmeh v oeh ..nasmeh na obraz?

.