Infomlad
EraCareers - slovenski portal za mobilnost raziskovalcev
Kaj je bolonjski proces?
Kako se je zaelo in kako proces poteka
Monost brezplanega tudija v tujini HAKES
Bolonjski program za vejo zaposljivost mladih diplomantov
Uporabne informacije za tudij v tujini
Jezikovni testi
Mladi in izpit
Sploni napotki za pripravo tudija v tujini
Priprava na tudij v tujini navadno vsebuje jasno opredelitev ciljev, poznavanje monosti in oblik tudija v tujini, izdelavo narta in izvedbo ter pregled informacij o virih finanne pomoi tako doma kot v izbrani tuji dravi.
Teaji tujih jezikov
Kako pridobiti finanno pomo za opravljanje teajev tujih jezikov v tujini?
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> najljuba melodija ..nasmeh na obraz?

.