Prironik za uspeno kariero
Razgovor za slubo je najmoneja prodaja samega sebe
Iete slubo? Imate eljo zaposliti se v doloenem podjetju, pa vas je strah, da delodajalec po opravljenem razgovoru ne bo izbral vas?
Nekaj nasvetov pri pripravi poslovnega narta
Brezplano posredovanje sob za tudente
Prvi dnevi na novem delovnem mestu
Dohodnina 2007
Prihaja nov tip voditeljev
Pogosta vpraanja ob zagonu podjetja
Nekaj odgovorov na vpraanja, ki se porajajo mladim samostojnim podjetnikom.
V ivljenjepisu navedite tudi neformalno izobraevanje
Evropsko glasilo o zaposlitveni mobilnosti
Kako do zaposlitve v dravah EU?
Status za delo; kdo lahko dela preko tudentskega servisa?
Kako dobiti slubo ?
Razpis za prijavo interesa EACEA/07 za sestavo seznama strokovnjakov za pomo Izvajalski agenciji za izobraevanje, audiovizualno podroje in kulturo
Posredovanje prve redne zaposlitve
Gradimo karierno pot mladim strokovnjakom.
Izboljani pogoji za dohodnino za leto 2008
Svetovanje ob prehodu iz olanja na delo
Preko spleta do znanja in izkuenj
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> gledat sneg padat ..nasmeh na obraz?

.