A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
PRC - Posoki razvojni center
opis:

Posoki razvojni center je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Posokega razvojnega centra leta 1999. Njegovo poslanstvo se navezuje na spodbujanje razvoja v treh posokih obinah: Bovec, Kobarid in Tolmin in sicer na podrojih podjetnitva, razvoja lovekih virov in razvoja podeelja. Poleg tega pa Posoki razvojni center povezuje razvojne projekte posameznih obin in si prizadeva za sprejem specifinih razvojnih spodbud za Zgornje Posoje na dravnem nivoju, pripravlja  in izvaja prioritetne projekte v regionalnih in dravnih razvojnih planih ter kandidira na evropske in domae razvojne pomoi.
Skupaj s e tremi razvojnimi agencijami se je leta 2000 povezal v Severnoprimorsko mreno regionalno razvojno agencijo. Od leta 2006 deluje kot nosilna razvojna agencija.
Podroja delovanja Posokega razvojnega centra so:

  • razvoj lovekih virov
  • razvoj podjetnitva (Lokalni podjetniki center)
  • razvoj podeelja
  • regionalni razvoj

 

naslov:Trg svobode 2
Kobarid
5222
telefon: 05 / 384 - 1500
fax: 05 / 384 - 1504
email: info@pososki-rc.si
spletna stran: http://www.pososki-rc.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> nasmejati se sam sebi ..nasmeh na obraz?

.