A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
opis:

Obina Jesenice je v okviru sprejete Strategije gospodarske in prostorske regeneracije, kot eno izmed prioritetnih aktivnosti na podroju razvoja opredelila ustanovitev razvojne agencije. Osnovno izhodie pri ustanovitvi je bilo, da se k ustanovitvi povabi tudi vse sosednje obine. Tako je bil septembra 2000 ustanovljen javni zavod Razvojna agencija Zgornje Gorenjske RAGOR, na osnovi enakopravnega partnerstva obin: Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in irovnica.

RAGOR predstavlja skupaj s SORO kofja Loka in BSC Kranj regionalno razvojno agencijo Gorenjske.

Razvojna agencija RAGOR naj bi skrbela za razvoj obmoja obin ustanoviteljic, katerih skupna povrina meri 1.171 km2. To obmoje poseljuje priblino 66.219 prebivalcev. Za obmoje je znailna tradicionalna industrija (elezarstvo, obutvena, tekstilna industrija), v znailno turistinih obinah (Bled, Bohinj; Kranjska Gora) in pa storitve, namenjene opravljanju turistinih dejavnosti.

Namen ustanovitve RAGOR-ja je organiziranje stalne koordinacije, strokovno usmerjanje in spremljanje razvojnih programov na podroju kadrov, industrijskega sektorja, malega gospodarstva, turizma in razvoja podeelja ter razvoj novih programov, instrumentov in storitev na obmoju obin ustanoviteljic. Skupna podroja delovanja razvojne agencije so bila opredeljena v okviru skupnih delavnic, izvedenih z namenom oblikovanja in priprave poslovnega narta za ustanovitev.

Razvojna agencija bo pokrivala naslednja podroja razvoja: razvoj kadrov, regeneracija industrijskega sektorja z vzporednim razvojem malega gospodarstva, razvoj turizma in razvoj podeelja.

 

naslov:Spodnji Plav 24e
Jesenice
4270
telefon: 04 / 581 - 3400
email: info@ragor.si
spletna stran: http://www.ragor.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> prerokovanje iz turke kave ..nasmeh na obraz?

.