A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
opis:Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana-CRMG je ustanovila Mestna obina Ljubljana-MOL kot ustanovo, ki razvija in bo razvijala instrumente finanne podpore malemu gospodarstvu na obmoju Mestne obine Ljubljana in okolice. CRMG je z leti okrepil svoje delovanje na vseh ravneh pospeevanja in razvoja malega gospodarstva.

Celoten kapital CRMG je namenjen delovanju garancijske sheme. V letu 2006  elimo garancijsko shemo nadgraditi in oblikovati sklad drznega kapitala. Ta instrument smo razvili na podlagi izkuenj iz tujine, nadgradili smo ga in spremenili glede na gospodarske razmere v Sloveniji, predvsem pa na obmoju Mestne obine Ljubljana.

CRMG krepi vlogo lokalnega pospeevalnega centra in postaja prepoznaven tudi v okolikih obinah. Skladno s smernicami JAPTI-  Javna agencija RS za podjetnitvo in tuje investicije in tudi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) nadaljuje s promocijo svojega delovanja.
 
Cilj delovanja  je zdruevanje sredstev  ve obin za razvoj podjetnitva pod okriljem CRMG. Partnerski projekti z Gospodarsko zbornico, RRA LUR, Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem, Tehnolokim parkom, Uradom za mladino in nekaterimi Obmonimi obrtnimi zbornicami omogoajo vejo prepoznavnost in krepitev povezovalne vloge pri razvijanju podjetnike kulture. Glavne aktivnosti CRMG so vezane na spodbujanje delovanja malih in srednjih podjetij na obmoju Mestne obine Ljubljana ter obin, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o sodelovanju.

 

naslov:Linhartova 13
Ljubljana
1000
telefon: 01 / 306 - 1881, 01 / 306 - 1866
email: crmg@ljubljana.si
spletna stran: http://www.crmg.ljubljana.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> z nogavicami na nogah drsati po stanovanju ..nasmeh na obraz?

.