A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
A.L.P Peca d.o.o.
opis:

Razvojno podjetje A.L.P. PECA d.o.o. (Aktiviranje Lokalnih Potencialov), Podjetje za razvoj in trenje produktov Meike doline je bilo ustanovljeno novembra 1994. Je lokalna razvojna, nevladna in neprofitna organizacija, katere namen je: Zdruiti znanje in kapital za pospeen gospodarski razvoj in prodorneji trni nastop, spremljati in iniciirati razvojne programe, koordinirati njihovo izvajanje ter zagotavljati potrebno skupno razvojno infrastrukturo.

Poslanstvo
Motiviranje vseh razvojnih delenikov in sodelovanje pri nartovanju, usmerjanju in izvajanju razvojnih aktivnosti v lokalnem in regionalnem okolju z namenom ustvarjanja boljih in kvalitetnejih pogojev za ivljenje in delo.

Vizija
Uspena, samovzdrujoa razvojna organizacija za spodbujanje, usmerjanje in koordiniranje razvoja Meike doline in Koroke regije, ki bo zagotavljala prodoren nastop do virov znanja in kapitala ter izgrajevala pozitivno podobo regije v irem prostoru.

Strateki cilji
(P)ostati kljuna izvedbena razvojna institucija za Meiko dolino (Koroko regijo), ki kakovostno in celovito pokriva temeljna razvojna podroja:

  • mednarodno sodelovanje in pridobivanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov,
  • razvoj mrene ekonomije,
  • razvoj lovekih virov,
  • razvoj podjetnitva,
  • razvoj lokalnih skupnosti.

 

naslov:Preihova ulica 17
Ravne na Korokem
2390
telefon: 02 / 821 - 7860
fax: 02 / 821 - 7861
email: info@alppeca.si
spletna stran: http://www.alppeca.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> plesati v deju ..nasmeh na obraz?

.