A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
opis:

Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija vkljuuje v svoje delovanje partnerje, ki so pripravljeni prispevati k razvoju lokalnega okolja in celotnega obmoja, jih motivira za skupno reevanje problemov, postavljanje prioritet v okolju,  ie razvojne potenciale in jih usmerja k realizaciji zastavljenih ciljev.

POSLANSTVO
SPODBUJATI, PODPIRATI IN SODELOVATI V INTEGRALNEM RAZVOJU Savinjsko-aleke regije

VIZIJA
BITI OSREDNJA INSTITUCIJA ZA SPODBUJANJE IN KOORDINACIJO SKUPNIH RAZVOJNIH PROJEKTOV v Savinjsko-aleki regiji

 

naslov:Savinjska cesta 39
Mozirje
3300
telefon: 03 / 839 - 4753
fax: 03 / 839 - 4754
email: ora@siol.net
spletna stran: http://www.sasa-ora.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> nasmejani obrazi ljubljenih ..nasmeh na obraz?

.