A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
opis:

Inkubator je organizacija, ki pomaga ustanavljati nova podjetja, jih razvijati in inkubirancem (podjetnikom) nuditi pomo v obliki prostora, svetovanja in storitev ter jim ponuditi pomo pri organizaciji poslovanja na osnovi trno zanimive ideje. Univerzitetni inkubator deluje v okviru univerze ter izboljuje prenos znanja na trg.

Delovanje LUI poteka v obliki tevilnih aktivnostih, ki jih glede na vsebino in ciljno publiko lahko razdelimo v dve fazi:

 • predinkubacijska faza (aktivnosti za splono promocijo podjetnikih vrednot in znanj ter identificiranje potencialnih podjetnikov in podjetnikih skupin)
 • inkubacijska faza (nudenje infrastrukture in storitev za ustanovitev in delovanje novih podjetji)

Ciljne skupine LUI so dodiplomski in podiplomski tudenti UL, visokoolski uitelji in tudenti ter drugi zaposleni na UL, pa tudi zunanji nosilci tehnolokih podjetnikih idej.

Poslanstvo in naloge inkubatorja lahko opredelimo z:

 • identifikacijo, izborom in razvojem raziskovalnih prilonosti,
 • zagotavljanjem prostorov in infrastrukture,
 • usposabljanje in pripravo podjetnikov,
 • spodbujanjem ustanavljanj zasebnih podjetij,
 • razvijanjem in spodbujanjem podjetnike kulture na Univerzi,
 • razvijanjem in spodbujanjem nastajanja intelektualne lastnine.

Dejavnosti:

Infrastrukturne storitve

 • delovni prostor
 • laboratorijski prostor
 • pisarnika oprema
 • telekomunikacijske storitve

Svetovalne storitve

 • pomo pri pisanju poslovnega narta,
 • pomo pri razvoju sistema poroanja,
 • organizacija poslovnih in promocijskih dejavnosti za podjetja,
 • pomo pri vzpostavitvi organizacijske strukture,
 • pomo pri vzpostavitvi informacijskega sistema,
 • osnovna podjetnika usposabljanja,
 • usmerjanje v financah, raunovodstvu, pravu in trenju.

Izvajanje delavnic

 

naslov:Kongresni trg 12
Ljubljana
1000
telefon: 01 / 244 - 3732
fax: 01 / 244 - 3734
email: lui-info@uni-lj.si
spletna stran: http://www.lui.uni-lj.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> sprehod po starem delu mesta ..nasmeh na obraz?

.