A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Razvojna agencija Kozjansko
opis:

RA Kozjansko je lokalna razvojna agencija za obini Dobje in entjur ustanovljena leta 1999 s ciljem razvijanja podjetnikih pobud, nudenja svetovanja in strokovne pomoi obstojeim in potencialnim podjetnikom ter priprave in izvajanja razvojnih projektov.

Izvajamo tudi programe v sodelovanju s Pospeevalnim centrom za malo gospodarstvo RS, Zavodom RS za zaposlovanje, koordiniramo aktivnosti in izdelujemo lokalne razvojne strategije in aktivno sodelujemo pri izdelavi ire regionalne razvojne strategije.

V prihodnosti se bomo razvili v institucijo, ki bo skrbela za razvoj v obinah entjur in Dobje, subregiji in regiji in hkrati postali institucija, ki bo v prostoru prepoznavna in razviti usluge, ki bodo prispevale k razvojni naravnanosti obmoja.

 

naslov:Mestni trg 2
entjur
3230
telefon: 03 / 747 - 1246
fax: 03 / 747 - 1306
email: info@ra-kozjansko.si
spletna stran: http://www.ra-kozjansko.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> snovanje novih dogodivin ..nasmeh na obraz?

.