A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Razvojna agencija Sora d.o.o.
opis:

Razvojna agencija Sora d.o.o. ima sede na Spodnjem trgu 2 v kofji Loki (nad Obmono obrtno zbornico). Ustanovljena je bila konec leta 1999, s poslovanjem pa je priela 1.2.2000. Kot poslovni podporni center za obmoje kofjeloke regije so ga ustanovile obine kofja Loka, Gorenja vas - Poljane, elezniki, iri ter Obmona obrtna zbornica kofja Loka in Gospodarska zbornica Slovenije.

Agencija pospeuje podjetnitvo, razvoj podeelja in razvoj drugih lokalnih potencialov v kofjeloki regiji. Ima povezovalno vlogo med podjetji, zbornicami, lokalnimi skupnostmi, institucijami in drugimi dejavniki, ki vplivajo na razvoj gospodarstva in podeelja regije.

Na spletnih straneh Razvojne agencije Sora skuamo objavljati koristne informacije za vsakogar, predvsem pa za podjetnike, obrtnike, kmete in brezposelne osebe.

 

naslov:Spodnji trg 2
kofja Loka
4220
telefon: 04 / 506 - 0220
fax: 04 / 506 - 0220
email: info@ra-sora.si
spletna stran: http://www.ra-sora.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> kuhanje najljube jedi najdrajim ..nasmeh na obraz?

.