A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Center za razvoj Litija
opis:

Obina Litija se je kot nosilec lokalne razvojne koalicije leta 1996 vkljuila v nacionalni projekt Spodbujanje lokalnih iniciativ, ki ga vodita Pospeevalni center za malo gospodarstvo in Zavod RS za zaposlovanje.

Tako je lokalno razvojno partnerstvo  konec leta 1997 vzpostavilo podporno infrastrukturo za lokalni razvoj. Le ta je  delovala  neformalno (pravno- organizacijsko) v okviru Obine Litija. Z razvojem same dejavnosti so se partnerji odloili, da je nadaljne naloge mono uinkovito razvijati, pa tudi  izvajati v organiziranju samostojne pravne osebe. S sprejetim Odlokom o ustanovitvi zavoda Center za razvoj Litija v mesecu januarju 2000, je Obina Litija pridobila razvojno intitucijo.

Preteni del aktivnosti, v letih 1997 in 1998, je tekel v smeri razvoja podpornega okolja za malo gospodarstvo. V naslednjih letih pa je center zael delovati ire, z izvajanjem aktivnosti tudi na razvojnem podroju podeelja in turizma.

 

naslov:Kidrieva 1
Litija
1270
telefon: 01 / 896 - 2710
fax: 01 / 896 - 2712
email: info@cr-litija.si
spletna stran: http://www.litija.net/rcl/
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> izleavanje v savni ..nasmeh na obraz?

.