A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
NEC - Notranjski ekoloki center
opis:

Temeljna vizija Notranjskega ekolokega centra - lokalni podjetniki center je pospeevanje podjetnitva na obmoju obin Bloke, Cerknice, Logatca, Postojne in Starega trga. Kot Lokalni podjetniki center skrbimo za:

  • pospeevanje razvoja podjetnitva v okviru
  • vzpostavitev podjetnikega inkubatorja
  • upravljanje poslovnih con
  • program vaverskega svetovanja
  • spodbujanje poklicnega uveljavljanja ensk
  • razvoj lokalnih grozdov
  • informiranje podjetnikov-baza LPC
  • pomo podjetjem pri pripravi in prijavi na razpise za finanne ter druge vzpodbude,
  • vzpostavljaje in razvijanje obmonih in projektnih razvojnih partnerstev.
  • izobraevanje na podroju evropskih projektov ter strukturnih skladov.

 

naslov:Cesta 4. maja 51
Cerknica
1380
telefon: 01 / 709 - 6260
fax: 01 / 709 - 6260
email: notranj.ekol-c@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.nec-cerknica.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> kuhanje najljube jedi najdrajim ..nasmeh na obraz?

.