A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
opis:

ICRA d.o.o. Idrija je bila ustanovljena leta 1999 za uvajanje nekaterih vsebinsko zaokroenih dejavnosti s podroja pospeevanja podjetnitva in razvoja lokalnega okolja v Idrijsko-Cerkljanski subregiji. Je naslednica Lokalnega podjetnikega centra, ki je deloval kot organizacijska enota znotraj Sklada za razvoj malega gospodarstva obin Idrija in Cerkno.

ICRA je skupaj s tremi razvojnimi agencijami v goriki regiji (PRC, ROD, RRA severne Primorske) povezana v MRRA- Severnoprimorsko mreno regionalno razvojno agencijo.

Nae poslanstvo je povezovanje javnega interesa s podjetnikim, zdruevanje razlinih znanj in praks pri kreiranju razvoja obmoja, oblikovanje podjetnikom in kmetom prijaznega okolja ter organiziranje kvalitetnega informacijskega in svetovalnega servisa.

Strateki cilj
Strateki cilj agencije je postati vodilna razvojna institucija na lokalnem obmoju in vplivna na irem regijskem obmoju, ki bo prepoznavna kot partner in pomembna podporna organizacija v regiji, v podjetnikem sektorju, med lokalnimi skupnostmi, med kmeti in raznimi interesnimi zdruenji.

Nai cilji so:

  • izdelovati projekte, ki omogoajo integriran in trajen razvoj obmoja,
  • motivirati in vzpodbujati potencialne podjetnike in delujoa podjetja,
  • olajati zagon in rast novih podjetnikov,
  • spodbujati notranje in zunanje investitorje,
  • podpirati pridobivanje podjetnikih in marketinkih znanj
  • pospeevanje razvoja podeelja in turizma.
  • povezovati se z razvojnimi agencijami v Sloveniji in e posebej v regiji pri skupnih projektih.

 

naslov:Mestni trg 1
Idrija
5280
telefon: 05 / 372 - 0180
email: info@icra.si
spletna stran: http://www.icra.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> sladke sanje ..nasmeh na obraz?

.