A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Regionalni center za razvoj d.o.o.
opis:

Regionalni center za razvoj je nepridobitna gospodarska druba, katere cilj je vsakren razvoj Zasavja. Pogodba o ustanovitvi so obine, zbornice in razvojne ustanove podpisale 22. maja 1996, dejanski zaetki pa so leto dni stareji. Leta 1995 je bilo namre Zasavje vkljueno v Phare program tehnine pomoi pri razvoju regije, novembra tega leta pa so upani obin Litija, Hrastnik, Radee, Trbovlje in Zagorje ob Savi podpisali memorandum o regionalnem sodelovanju pri razvojnih aktivnostih Zasavja.

Sodelavci Regionalnega centra za razvoj smo oblikovali nekatere temeljne razvojne dokumente tega prostora, predvsem strategijo Zasavje 2000+ in Regionalni razvojni program Zasavja za obdobje od 2001 do 2006. Na nao pobudo so bili v okviru centra in izven njega vzpostavljeni razlini mehanizmi in orodja, namenjeni razvoju ljudi, gospodarstva in prostora. Pri tem so bile vzpostavljene tevilne vezi s podobnimi drubami po Evropi.

Delo Regionalnega centra je postavljeno na tri temelje. Podroje razvijanja lovekih virov je predvsem spopadanje z najvejima tegobama: brezposelnostjo in begom moganov. Na gospodarskem podroju smo, da bi pospeili preoblikovanje Zasavja, vzpostavili iroko podporno okolje, ki zajema denarne spodbude, tehnoloki razvoj, ugodneje zaetne pogoje in razline oblike svetovanja. Tretji temelj predstavljata okolje in prostor, ki sta ga doslej doloala predvsem rudarstvo in energetika.

Na cilj je soustvarjati odprto, moderno Zasavje, prijazno za tu bivajoe in privlano za ljudi od drugod.

 

naslov:Podvine 36
Zagorje
1410
telefon: 03 / 566 - 0500
fax: 03 / 566 - 0510
email: info@rcr-zasavje.si
spletna stran: http://www.rcr-zasavje.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> ljubiti se popoldan ..nasmeh na obraz?

.