A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
opis:

BSC Kranj je regionalna podporna institucija za razvoj gospodarstva, podjetij in podjetnitva v Gorenjski regiji. Deluje kot povezovalni len med podjetniki, zbornicami, obinami, ministrstvi in drugimi institucijami na naslednjih delovnih podrojih:

  • Pospeevanje skladnejega regionalnega razvoja Gorenjske (RRA Gorenjske)
  • Pospeevanje obmonega razvoja znotraj obin Kranj, Naklo, Preddvor, Jezersko,enur, Cerklje na Gorenjskem in obine Tri (ORA)
  • Pospeevanje razvoja podjetnitva v regiji (RPC/LPC)
  • Pospeevanje inovacij, tehnolokega razvoja in poslovnih kooperacij (Inkubator BSC Jesenice)
  • Razvoj lovekih virov (Sklad dela)

 

naslov:Cesta Staneta agarja 37
Kranj
4000
telefon: 04 / 281 - 7230
fax: 04 / 281 - 7249
email: info@bsc-kranj.si
spletna stran: http://www.bsc-kranj.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> spuanje po toboganu ..nasmeh na obraz?

.