A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
opis:

RRA opravlja naslednje naloge:

  • opravlja storitve s podroja priprave in izvajanja projektov ter regionalne strukturne politike;
  • pospeuje lokalni in regionalni razvoj na gospodarskem, socialnem, prostorskem in okoljskem podroju;
  • opravlja svetovanja in pospeuje razvoj malega gospodarstva;
  • vodi tipendijsko shemo za Notranjsko-krako regijo;
  • svetuje na podroju inovacij in tehnolokega razvoja;
  • pripravlja, koordinira in spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa;
  • izvaja programe usposabljanj;
  • izvaja naloge referennega centra za ePoslovanje;
  • izvaja druge aktivnosti za razvoj regije.

Dejavnost drube je: Svetovanje, izobraevanje, koordiniranje, izdelava in nadzor projektov, usposabljanje, informiranje, zagotavljanje in usklajevanje finannih virov - finanni ineniring.

 

naslov:Prena ulica 1
Pivka
6257
telefon: 05 / 721 2240
fax: 05 / 721 2245
email: info@rra-nkr.si
spletna stran: http://www.rra-nkr.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> sona sadna tortica ..nasmeh na obraz?

.