A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
opis:

ZPT Breice (Zavod za podjetnitvo in turizem Breice) izvaja svetovanje in nudi poslovne storitve za privatni in javni sektor na lokalni, regionalni, dravni ali mednarodni ravni.

Zavod nudi naslednje storitve:

Posredovanje finannih virov
Podjetniko svetovanje

 • Izdelava predstavitev podjetij oz. programov
 • Svetovanje pri ustanavljanju in zagonu dejavnosti oz. podjetij (posredovanje informacij (v elektronski in pismeni obliki), pomo pri ustanavljanju preko vaverskega sistema svetovanja, postopki v zvezi z ustanovitvijo podjetja
 • Posredovanje informacij razlinih informacijskih virov (v sodelovanju JAPTI, EIC in SPIM)
  Nasveti iz ekonomike podjetja, finanno svetovanje, svetovanje o nainih in monostih trenja

Projektno svetovanje

 • Podjetniki projekti
 • Projekti lokalnega in regijskega znaaja

Analize in raziskave

 • Analize in raziskave za podjetja
 • Analize in raziskave za institucije (lokalna skupnost, regijski centri, agencije)

Izdelava poslovnih nartov in investicijskih elaboratov

Posredovanje informacij

 • Za mala in srednja podjetja
 • Splone informacije za razvoj podjetnitva

Izvajamo izobraevanja z naslednjih podroij

 • Marketing
 • Davno in finanno svetovanje
 • Slovenija in Evropska unija

Za dijake & tudente:

V sodelovanju s olami nudimo gostovanja naih svetovalcev v olah predstavijo aktualne zadeve vezane na podjetnitvo. Vsako leto omogoimo doloenemu tevilu tudentov prakso v RCB in s tem spoznavanje podpornega okolja za podjetnitvo. V sodelovanju z EIC (Euro Info Center) izvajamo informativne delavnice z vsebinami iz podroja EU. Nudimo prikrojene delavnice za dijake in tudente vezane na tematiko podjetnitva tudentje lahko med tudijem v RCB - Razvojnem centru s pomojo svetovalcev gradijo podjetniki koncept in pripravljajo ustanovitev lastnega podjetja

 

naslov:Cesta prvih borcev 18
Breice
8250
telefon: 07 / 499 - 0680
fax: 07 / 499 - 0681
email: info@zpt-brezice.si
spletna stran: http://www.rc-brezice.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> prepevanje ob glasni glasbi v avtu ..nasmeh na obraz?

.