A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Inkubator d.o.o. Seana
opis:

Glavni namen podjetnikega inkubatorja je pomagati novim podjetjem k poslovnemu uspehu in posledicno ustvarjanje bogastva in monosti novih zaposlitev. Glede na ta namen smo v inkubatorju poleg fleksibilnih prostorov nudili podjetnikom vecino tistih storitev, ki jih predvsem v zacetni fazi razvoja podjetja ne obvladajo sami. Pri tem je bil poseben poudarek na financnem svetovanju, poslovnem planiranju in povezovanju ter trenju. S prehodom v novo fazo razvoja z izgradnjo poslovno inovacijskega centra smo paket storitev nadgradili in procese inkubiranja razirili na postopke inoviranja.

PIC nudi poleg novih proizvodnih, laboratorijskih in pisarnikih prostorov ter skupnih prostorov za sreanja in usposabljanja sistem storitev, ki pokrivajo naslednja podroja:

  • analiza in ovrednotenje tehnolokih, trnih in finannih vidikov projekta,
  • paket storitev za razvijanje podjetnikega strokovnega znanja,
  • pomo pri pripravi poslovnih nartov,
  • pridobivanje finannih sredstev,
  • strokovno spremljanje podjetij v prvih letih razvoja,
  • vzpostavljanje povezav med podjetji in centri znanja,
  • ezmejno sodelovanje na podroju internacionalizacije malih in srednjih podjetij,
  • vnaanje inovativnosti v obstojea podjetja v regiji.

 

naslov:Kraka ulica 2
Seana
6210
telefon: 05 / 731 - 3500
fax: 05 / 731 - 3501
email: info@inkubator.si
spletna stran: http://www.inkubator.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> podariti darilce ..nasmeh na obraz?

.