A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Razvojna agencija ROD
opis:

Razvoj podeelja

 • Razvoj podeelja in obnova vasi
 • Pospeevanje razvoja podeelja
 • Sodelovanje s KSS in drugimi ustanovami zadolenimi za regionalni razvoj
 • Razvijanje partnerstev na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni za realizacijo razvojnih pobud in krepitev razvoja
 • Obveanje krajevnih skupnosti, drutev o razpisih in nudenje pomoi pri pripravi razpisne dokumentacije
 • Oznaevanje ponudnikov - kmetov vkljuenih v projekt Vipavska vinska cesta (VVC) (kaipotne, usmerjevalne in zidne table) ter izdelava predstavitvenih tabel naselij, vkljuenih v projekt Vipavska vinska cesta
 • Izobraevanje kmetov; ponudnikov vkljuenih na VVC
 • Organiziranje delavnic
 • Pomo pri organiziranju prireditev vezanih na promocijo podeelja 

loveki viri

 • Svetovanje brezposelnim, ki se nameravajo samozaposliti
 • Izdana zgibanka "Pot od nezaposlenosti do (samo)zaposlitve", ki je med drugim na voljo tudi na sedeu Razvojne agencije ROD in predstavlja pomemben osnovni vir informacij brezposelnim osebam, ki nameravajo zaceti z lastno dejavnostjo
 • Projekt "Odliv mladih iz zgornje Vipavske doline"
 • Partnersko sodelovanje z Regijsko razvojno agencijo severne Primorske pri projektu vzpostavitve Sklada za razvoj in usposabljanje clovekih virov in Regijskega tipendijskega sklada (po nacelu partnerstva sodelujejo e Idrijsko Cerkljanska razvojna agencija-ICRA in Posoki razvojni center iz Kobarida) 

Podjetnitvo

 • V Razvojni agenciji ROD skrbimo tudi za razvoj malega gospodarstva v obinah Ajdovina, Vipava in Komen. Vsem pravnim in fizinim osebam nudimo strokovno pomo ali pa posredujemo pri iskanju specialistov iz posameznih podroji poslovanja.
 • Skupaj z Javno agencijo za podjetnitvo in tuje investicije (JAPTI) izvajamo program Vaverskega svetovanja.
 • Da bi im laje in imbolj uinkovito nudili pomo podjetjem, oblikujemo na nai spletni strani bazo podatkov o podjetjih v omenjenih obinah.

 

naslov:Gregorieva 20
Ajdovina
5270
telefon: 05 / 365 - 3600
fax: 05 / 365 - 3606
email: ra.rod@siol.net
spletna stran: http://www.ra-rod.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> kava z dobrim starim prijateljem ..nasmeh na obraz?

.