SODELUJTE Z NAMI - VSEBINSKO SODELOVANJE

 

OGLAEVANJE

 

MONOSTI OGLAEVANJA

                                                                                       
- Dogovor o sodelovanju. Za ogled potrebujete brezplaen Acrobat Reader.

Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> 20 minut asopisa pri dobrem zajtrku ..nasmeh na obraz?

.