A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Poslovni center Halo
opis:

Na osnovi javnega in zasebnega partnerstva je v letu 2000 podjetje HALO d.o.o. skupaj s podjetjem EDIL ING d.o.o. in partnerji ustanovilo Gospodarsko interesno zdruenje za razvoj podjetnitva in turizma. V skladu z razvojem pospeevalne mree za malo gospodarstvo je v letu 2000 GIZ RPT-HEI pridobil status Lokalnega pospeevalnega centra Haloze.

Obmoje, ki ga pokriva LPC Haloze: Obine Zavr, Gorinica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, etale, Majperk

Dejavnosti/programi v izvajanju

  • Toka VEM, Vse na enem mestu
  • Izvajanje programa vaverskega svetovanja
  • Projektna pisarna za ezmejno sodelovanje Haloze (SLO) - Zagorje (HR)
  • E-toka (brezplani dostop do interneta)
  • Projektni svet Vinsko turistine ceste Haloze (VTC-11)

Vloga lokalnega pospeevalnega centra Haloze

  • Povezati javni in podjetniki interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja
  • Vzpodbujati razvoj podjetnitva in malega gospodarstva
  • Izvajanje projektov/nalog iz razvojnega programa lokalnega obmoja
  • Izboljati kvaliteto storitev podpornega okolja za podjetnikeIskanje virov in partnerjev ter povezovanje z lokalnimi akterji s ciljem izvajanja skupnih projektov

 

naslov:Cirkulane 56
Cirkulane
2282
telefon: 02 / 795 - 3200
fax: 02 / 795 - 3203
email: info@halo.si
spletna stran: http://www.halo.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> obiskati boi za osamljene ..nasmeh na obraz?

.