A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Regionalni razvojni center Koper
opis:

Regionalni razvojni center Koper je regionalna institucija za spodbujanje podjetnikega in gospodarskega razvoja regije. Deluje kot koordinator interesov regije na lokalni in dravni ravni na podrojih regionalnega razvoja, gospodarstva, lovekih virov in varstva okolja.

RRC Koper je leta 2001 pridobil status nosilne organizacije Regionalne razvojne agencije Juna Primorska za obine Divaa, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran in Seana. Sodeluje pa tudi s tremi lokalnimi organizacijami: Centrom za pospeevanje podjetnitva Piran, Obmono razvojno agencijo Krasa in Brkinov iz Seane in Razvojnim centrom Ilirska Bistrica.

RRC Koper se vkljuuje v ezmejne partnerske projekte z Italijo in Hrvako. V ta namen vzpostavlja stike s sosednjimi pokrajinami, obinami in razvojnimi institucijami.

 

naslov:upanieva 18
Koper
6000
telefon: 05 / 663 - 7580
fax: 05 / 663 - 7581
email: info@rrc-kp.si
spletna stran: http://www.rrc-kp.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> Premiera musicla Makica, v katerem bo pela in plesala simpatina in neskonno zapeljiva kraljica plesnih odrov Mojca Ocvirk ..nasmeh na obraz?

.