Varna raba interneta - projekt SAFE-SI
Delavnice komunikacije
. 10. 2007
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> dobiti poto ..nasmeh na obraz?

.