Centralna tehnika knjinica CTK
Izobraevalno razvojni zavod Univerzum Minerva
Knjigarna Beseda
Knjigarna Vale Novak
Knjinica Otona upania, Enota Poljane
Mladinska knjiga
Narodna in univerzitetna knjinica
Praktini spisovnik
PUM - projektno uenje za mlade
Virtualna knjinica Slovenije
Zveza bibliotekarskih drutev Slovenije
Virtualna knjinica Slovenije
spletna stran: http://cobiss.izum.si/
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> izleavanje v savni ..nasmeh na obraz?

.