Centralna tehniška knjižnica CTK
Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva
Knjigarna Beseda
Knjigarna Vale Novak
Knjižnica Otona Župančiča, Enota Poljane
Mladinska knjiga
Narodna in univerzitetna knjižnica
Praktični spisovnik
PUM - projektno učenje za mlade
Virtualna knjižnica Slovenije
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Virtualna knjižnica Slovenije
spletna stran: http://cobiss.izum.si/
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
časopisje

kaj mi nariše.. ogled dobrega filma ..nasmeh na obraz? .