študijska problematika
svet
ekstra
denarna pomoč
pomoč pri učenju

izobraževanje pomoč pri učenju

Centralna tehniška knjižnica CTK
Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva
Knjigarna Beseda
Knjigarna Vale Novak
Knjižnica Otona Župančiča, Enota Poljane
Mladinska knjiga
Narodna in univerzitetna knjižnica
Praktični spisovnik
PUM - projektno učenje za mlade
Virtualna knjižnica Slovenije
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Virtualna knjižnica Slovenije
spletna stran: http://cobiss.izum.si/
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
časopisje

kaj mi nariše.. prepuščanje visokim valovom na morju ..nasmeh na obraz? .