Teaj smuanja
18. 12. 2007
Zaetni in nadaljevalni
Teaj smuanja
as 18.12.2007
kraj Maribor
natanno Pohorje
kotizacija 70
lani Zdrave zabave v40


e te smuka po zasneenih pobojih navduuje in e vedno le od dale opazuje navduene smuarje, ki se druijo in zabavajo, potem je skrajni as, da se udelei zaetnega teaja smuanja, ter spozna osnovne oblike drsenja, kot so pluni poloaj, poloaj za smuk naravnost, klinasti poloaj (sprememba smeri), zaustavljanje Tisti, ki pa osnove smuanja e obvladate, pa se pridruite nadaljevalnemu teaju in postane pravi mojster zasneenih strmin.

Prikrajani ne boste niti tisti, ki nimate lastne smuarske opreme, saj si jo lahko sposodite v naih prostorih info toke Zdrave zabave.

 

organizator Zdrava zabava
Gosposvetska c. 83
2000 Maribor
02 / 234 - 2141
info@zdravazabava.com
http://www.zdravazabava.com
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> klic ali obisk starega, skoraj e pozabljenega prijatelja ..nasmeh na obraz?

.