AKSIOMA - Zavod za sodobne umetnosti
art:teaji
Beigrajska galerija
Drutvo likovnikov Ljubljana
Drutvo kuc
Drutvo ustvarjalnih programov
Famul Stuart ola uporabnih umetnosti
Galerija Alkatraz
Galerija Avle NLB
Galerija Faronika
Galerija Loterije Slovenije
Izida
Javni sklad za kulturne dejavnosti
KUD France Preeren
Kulturno drutvo Nova Akropola
Kulturno drutvo Stina
Kulturno izobraevalno drutvo Kibla
Kulturno izobraevalno drutvo Pina
Likovna ola Zmaga Modica
Likovni atelje
Madnarodni grafini likovni center
Maguar delavnice za lonarstvo in keramiko
Mestna galerija Ljubljana
Mladinski center Celje
Mladinsko - Informacijski Center
Moderna galerija
Pekarna magdalenske mree
Pionirski dom
Produkcijska ola
Prometej Art&Hobby
Revija Mentor
Slocartoon.net
Stripburger
Studio galerija Gasspar Piran
Studio Scriptus
Umetnostna galerija Maribor
Ustvarjalne delavnice Rade Kos
Zasebna ola risanja in slikanja
Zavod K6/4
Zavod uporabnih in drugih umetnosti
Zavod za sodobno umetnost
ZULK - Zdruenje ustvarjalnih ljudi na podroju kulture
Zveza drutev likovnih umetnikov
Pekarna magdalenske mree
opis:

1. V okviru kulturno prireditvenih programov in projektov organiziramo in soorganiziramo prireditve z domala vseh podroji umetnosti; glasbene, vizualne, predstavitvene, ki se v irem prireditvenem prostoru teje uveljavljajo in tvorijo programsko prepoznavnost kulturnega centra Pekarna
2. V okviru informiranja in svetovanja za mlade Mladinski informacijsko-svetovalni center Infopeka, kot samostojna organizacijska  enota zavoda:

  • zagotavlja uporabnikom preko svojih usposobljenih informatorjev-svetovalcev dnevno brezplano informiranje in svetovanje z vseh interesnih podroij
  • nudi strokovna individualna in skupinska svetovanja preko zunanjih strokovnih sodelavcev
  • koordinira delovanje mariborske mree info tok za mlade MB MINA
  • izvaja projekte s podroja neformalnega izobraevanja, prostovoljnega dela...

3. Servisne in upravne dejavnosti. Tehnino in organizacijsko podporo nudimo zainteresiranim izvajalcem projektov in programov.

Pekarna magdalenske mree Zavod za podporo civilnodrubenih iniciativ in multikulturno sodelovanje ima za osnovno dejavnost, kot je razvidno e iz imena,podporo civilnih in kulturnih pobud ter vzpodbujanje medsebojnega sodelovanja med posamezniki in skupinami umetnikih, kulturnih, izobraevalnih,raziskovalnih, naravovarstvenih,informativnihin humanitarnih dejavnosti.
V ta namen izvajamo dejavnosti in programe na treh zaokroenih podrojih:

  • kulturno prireditveni programi in projekti
  • informiranje in svetovanje za mlade(Mladinski informacijsko-svetovalni center Infopeka kot samostojna organizacijska enota zavoda)
  • servisne in upravne dejavnosti
naslov:Ob eleznici 16
Maribor
2000
telefon: 02/ 300 68 50
email: infopeka@infopeka.org
spletna stran: http://www.infopeka.org
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> nenartovana zabava ..nasmeh na obraz?

.