Obir iz elezne Kaple
18. 5. 2009
Obir iz elezne Kaple
as 18.5.2009
kraj Ormo
natanno Ormo
18. 05. 2008, Ormo Obir iz elezne Kaple (zahtevnost izleta - lahka) INFO: Planinsko drutvo Maks Meko Ormo, 041 698 741
organizator Obina Ormo, Oddelek za gospodarstvo, TIC Ormo
Ptujska cesta 6
2270 Ormo
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> dobiti voilnico za valentinovo ..nasmeh na obraz?

.