KanalMladih.


kdo smo.
KanalMladih je spletni portal z znaajem, ki obvea, informira, izobrauje, zabava, podpira in povezuje mlade. Je nadgradnja tudentske arene, na enem mestu ves as ponuja zbrane informacije, nasvete, ugodnosti, aktualne novice in vse, kar mlade zanima.


dogodki za mlade.
KanalMladih vsak dan objavlja razline informacije, ki so pomembne za mlade na svoji poti vseivljenjskega uenja. Na KanaluMladih dobite marsikaj, kar si mladi elimo.


zakorakajte v svet mladih!

Ekipa KanalaMladih

Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> nasmeh v oeh ..nasmeh na obraz?

.