MONOSTI OGLAEVANJA


Sploni pogoji naroanja

Dostava oglasnega gradiva: vsaj 7 dni pred zaetkom akcije
Naroilo: vsaj 10 dni pred zaetkom akcije
Plailo: v 15 dneh po opravljeni storitvi

Oddaja gradiv

Oglasni materiali morajo ustrezati predpisanim dimenzijam in omejitvam glede velikosti datoteke. Dimenzije oglasnih pasic so doloene v skladu s svetovnimi standardi IAB in CASIE.

Dimenzije oglasnih pasic

Pasica - 468x60
irina v pikah: 468
Viina v pikah: 60
Maksimalna velikost datoteke: 15k

Stolp - 120240
irina v pikah: 120
Viina v pikah: 240
Maksimalna velikost datoteke: 15k

Gumb t. 1 - 12060
irina v pikah: 120
Viina v pikah: 60
Maksimalna velikost datoteke: 10k

Gumb t. 2 - 16060
irina v pikah: 160
Viina v pikah: 60
Maksimalna velikost datoteke: 10k

Gumb t. 3 - 16030
irina v pikah: 160
Viina v pikah: 30
Maksimalna velikost datoteke: 10k

Standardni formati: gif, animirani gif, jpg, Shockwave, Flash

Oddaja oglasnih materialov

Oglase za objavo posredujte na elektronski naslov: info@kanalmladih.com

Pripiite:
- ime oglaevalca
- ime oglaevalske akcije
- URL povezavo z oglasa
- datum zaetka oglaevalske akcije
- datum zakljuka oglaevalske akcije

 

Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> gledanje fotografij ..nasmeh na obraz?

.