OGLAEVANJE


Prednosti oglaevanja na spletnem portalu KanalMladih

Spletna mrea:
- poenostavljena komunikacija in prihranek asa
- visok obisk mlade populacije
- vsa podroja zanimanja mladih
- natanne meritve
- meritve obiskanosti spletnih strani

Standardizirana poroila:
- poroila s statistikami uinkovitosti spletnih pasic po posameznih spletnih straneh glede na pozicije in velikost oglasnih pasic
- asovne in datumske gostitve obiskanosti
- standardizirane dimenzije oglasov
- svetovni standardi dimenzij oglasnih pasic IAB in CASIE

Doseganje ciljne skupine:
- doseganje ciljnih skupin uporabnikov po vsebini spletnih strani, spletnih aktivnostih obiskovalcev (medijski konzumpciji)
- optimalni izkoristek oglaevalskih sredstev

Aktivnosti med akcijo
- natanno merjenje in spremljanje uinkovitosti akcije
- nadzor in upravljanje - monost zamenjave oglasnih mest in spletnih pasic med akcijo

Ciljanje

Vsebinsko ciljanje:
Vsebinsko ciljanje omogoa oglaevanje iri ciljni skupini znotraj estih kategorij z razdelanimi vsebinskimi sklopi, saj se oglasna sporoila prikazujejo uporabnikom, ki na internetu iejo vsebine po doloenih resorjih.

Psihografsko ciljanje
Psihografsko ciljanje omogoa doloanje ciljne skupine glede na njihove aktivnosti na internetu. Oglaevanje je uinkoviteje, ker je usmerjeno na tiste uporabnike interneta, ki se bodo na oglasna sporoila najverjetneje odzvali.

 

Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> prerokovanje iz turke kave ..nasmeh na obraz?

.