PRAVNO OBVESTILO


Vse pravice so pridrane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.kanalmladih.com so zaitene s pravicami intelektualne lastnine KlubaMladih za kreativnost ali organizacij, katerih vsebine so vkljuene v portal www.kanalmladih.com. Obvestilo se nanaa na zaetno stran in vse podstrani portala www.kanalmladih.com.

Pogoji uporabe

Portal www.kanalmladih.com je brezplaen za vse uporabnike. Vse vae elje in pripombe, ki ji zbiramo na naslov info@kanalmladih.com, so zelo dobrodole, saj bomo le tako uspeno urejali strani, kakrne si jih uporabniki elite. Kakrnakoli zloraba storitev, uporabnikih imen, avtorskih pravic, intelektualnih pravic ali elektronskih naslovov pomeni izkljuitev iz baz portala www.kanalmladih.com. Vsi uporabniki portala se strinjajo, da lahko portal uporabi njihove podatke samo za delovanje portala in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na portalu so informativne narave. Ekipa se bo trudila za optimalno delovanje portala, vendar s tem v zvezi ne prevzema nikakrnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo portal www.kanalmladih.com na lastno odgovornost. Niti KlubMladih za kreativnost niti katerakoli druga fizina ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi portala ali e sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno kodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmonosti uporabe informacij in gradiv na portalu ali za kakrnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. KlubMladih za kreativnost tudi ne more biti odgovorno za kakrnekoli pokodbe (vkljuno tiste, ki jih povzroijo virusi) raunalnike opreme ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoe dostopati do strani, zaradi vaega obiska strani ali kakrnekoli njene uporabe. KlubMladih za kreativnost ne more biti odgovoren za nikakrno kodo, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmonosti uporabe www.kanalmladih.com

KlubMladih za kreativnost se bo trudilo za pravilnost, aurnost in popolnost vseh podatkov, objavljenih na spletnih straneh portala www.kanalmladih.com, vendar ne prevzema nikakrne odgovornosti o njihovi pravilnosti, aurnosti in popolnosti. KlubMladih za kreativnost lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni strani na portalu in ne prevzema nikakrne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na portalu www.kanalmladih.com, lahko naloite s spleta za vao osebno domao rabo, pri emer ne smete spreminjati oznab avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.kanalmladih.com ali poiljanje po poti ter razirjanje na kakrenkoli drug nain brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. 
KlubMladih za kreativnost ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakrenkoli nain povezane z www.kanalmladih.com. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost KlubaMladih za kreativnost za vse primere izkljuena.

Varstvo podatkov

KlubMladih za kreativnost samodejno zbira podatke o vai uporabi portala www.kanalmladih.com. (obisk posameznih podstrani, dnevni obisk portala, asovna uporaba posameznih strani). Ti podatki so anonimni. KlubMladih za kreativnost podatke uporablja za lastne potrebe, namenjeni pa so za izdelavo statistik obiskanosti portala www.kanalmladih.com.

To pravno obvestilo se lahko spreminja. Vse spremembe so za vas zavezujoe, zato priporoamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izrazili, da ste seznanjeni z naimi pogoji in da se z njimi strinjate.

 

Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> nartovanje in izvedba preseneenja ..nasmeh na obraz?

.