O PORTALU

KanalMladih - mladinski informacijski portal

Vseslovenski projekt, v katerem sodelujejo vse pomembneje organizacije, povezane z mladimi, je nadgradnja tudentske arene - najveje sejemsko izobraevalne prireditve pri nas.

Komu je namenjen?

Mladim portal ponuja na enem mestu zbrane, raznovrstne, aktualne in aurne informacije z vseh koncev Slovenije. Sasoma in z vedno vejo mreo ponudnikov informacij bo prerasel v vsebinsko bogat informacijski portal za mlade, ki bodo s svojimi predlogi in eljami aktivno sooblikovali vsebino KanalaMladih.

Ponudnikom informacij - podjetjem in organizacjjam, ki so kakorkoli povezane z mladimi - portal omogoa brezplano objavo aktualnih sporoil in predstavitev njihovih dejavnosti, projektov, storitev na svetovnem spletu, s imer uvaja nov nain posredovanja informacij skozi enostavno uporaben sistem kar najiremu krogu mladih uporabnikov.

Prednosti portala

- dnevno aurirana objava najnovejih in najaktualnejih informacij namenjenih mladim,
- objava irokega spektra vsebin, ki pokrivajo vsa pomembneja podroja v ivljenju mladostnika
- odprt in enostavno uporaben sistem, ki nudi dobro infrastrukturo za prenos sporoil od poiljatelja k naslovniku in za intereaktivno delo.

Cilji portala

Portal KanalMladih je zasnovan kot vsebinsko najbogateji spletni portal za mlade, katerega cilj je postati informacijsko sredie mladih in vodilni ponudnik brezplanih informacij v Sloveniji.

Finanna podpora portalu

Nae spletne strani so na zaetku svojega razvoja, vendar se mlada ekipa, polna delovnega elana, trudi im prej ustvariti in ponuditi tisto, kar mladi elite, potrebujete in pogreate. Pri razvoju portala tesno sodelujemo z Uradom RS za mladino in tudentsko organizacijo Slovenije.

 

Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> v mranem meglenem jutru pozdrav malega olarka ..nasmeh na obraz?

.