Alternativno kulturno drutvo Izbruh
Drutvo KAPA
Festival Ljubljana
Jazz klub Gajo
Klub Gromka
Klub K4
Klub Klik
Klub tudentov Kranj
Klub tudentov obine Celje
KUD Channel Zero
KUD France Preeren
Mladinski center BIT
Mladinski center Celje
Orto bar
Pri Rdei Ostrigi
Satchmo klub
Slovenska filharmonija
Smash Pub
Triglav club & grill
Zavod K6/4
Mladinski center Celje
opis:jezikovni teaji, likovne razstave, kreativne delavnice, literarni nateaj, prireditve (koncerti), informiranje in svetovanje, pomo pri pripravi projektov in njihovi izvedbi,...
izvajanje dejavnosti s podroja izobraevanja, kulture, informiranja in porta
naslov:Mariborska 2
Celje
3000
telefon: 03/490-87-40
email: info@mc-celje.si
spletna stran: http://www.mc-celje.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> preiveti druabno no s svojimi prijatelji ..nasmeh na obraz?

.