Alternativno kulturno drutvo Izbruh
Drutvo KAPA
Festival Ljubljana
Jazz klub Gajo
Klub Gromka
Klub K4
Klub Klik
Klub tudentov Kranj
Klub tudentov obine Celje
KUD Channel Zero
KUD France Preeren
Mladinski center BIT
Mladinski center Celje
Orto bar
Pri Rdei Ostrigi
Satchmo klub
Slovenska filharmonija
Smash Pub
Triglav club & grill
Zavod K6/4
Mladinski center BIT
- informiranje in svetovanje
- neformalna izobraevanja
- aktivno preivljanje prostega asa
- koncerti, potopisi, filmi, turnirji, ...
- brezplaen dostop do interneta
- brezplana pravna pomo
- (neformalna) pomo v stiski
- pomo pri prijavi na razpise, ustanovitvi drutev in zavodov, pisanju in realizaciji projektov
- predavanja in okrogle mize
- prepreevanje pojava tveganih vedenj med mladimi
- likovne in druge delavnice,...
naslov:Ulica Lojzeta Fabjana 7
rnomelj
8340
telefon: 07 / 305 - 3616
email: info@mc-bit.si
spletna stran: http://www.mc-bit.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> presenetiti se 3x na dan ..nasmeh na obraz?

.