Alternativno kulturno drutvo Izbruh
Drutvo KAPA
Festival Ljubljana
Jazz klub Gajo
Klub Gromka
Klub K4
Klub Klik
Klub tudentov Kranj
Klub tudentov obine Celje
KUD Channel Zero
KUD France Preeren
Mladinski center BIT
Mladinski center Celje
Orto bar
Pri Rdei Ostrigi
Satchmo klub
Slovenska filharmonija
Smash Pub
Triglav club & grill
Zavod K6/4
Smash Pub
naslov:Preernova ulica 2
3000
Celje
telefon: 03/ 492 29 68
email: smash@smash-pub.com
spletna stran: http://www.smash-pub.com/
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> dobra kavica ..nasmeh na obraz?

.