Alternativno kulturno drutvo Izbruh
Drutvo KAPA
Festival Ljubljana
Jazz klub Gajo
Klub Gromka
Klub K4
Klub Klik
Klub tudentov Kranj
Klub tudentov obine Celje
KUD Channel Zero
KUD France Preeren
Mladinski center BIT
Mladinski center Celje
Orto bar
Pri Rdei Ostrigi
Satchmo klub
Slovenska filharmonija
Smash Pub
Triglav club & grill
Zavod K6/4
KUD France Preeren
naslov:Karunova 14
Ljubljana
1000
telefon: 01/ 283 22 88
email: kud@kud-fp.si
spletna stran: http://www.kud-fp.si/kud/
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> klic ali obisk starega, skoraj e pozabljenega prijatelja ..nasmeh na obraz?

.