Alternativno kulturno drutvo Izbruh
Drutvo KAPA
Festival Ljubljana
Jazz klub Gajo
Klub Gromka
Klub K4
Klub Klik
Klub tudentov Kranj
Klub tudentov obine Celje
KUD Channel Zero
KUD France Preeren
Mladinski center BIT
Mladinski center Celje
Orto bar
Pri Rdei Ostrigi
Satchmo klub
Slovenska filharmonija
Smash Pub
Triglav club & grill
Zavod K6/4
Pri Rdei Ostrigi
opis:


Rdea Ostriga
je mladinski kulturni center, z loenim barskim delom in venamensko dvorano. Mladim pa ponuja umirjen druabni prostor z mizami in barom, ob katerih najdemo tudi tri raunalnike, ki ponujajo stalno monost deskanja po internetu, venamensko dvorano za cca. 80 sedeev, oziroma tristo obiskovalcev stojeih prireditev. Omenimo e vrt za letne prireditve in klet kot prostor za vadbo neuveljavljenih glasbenih skupin in DJ-ev.

Splona definicija mladinskega kulturnega centra se glasi, da je to "nevladna in neprofitna organizacija, po pravnem statusu pa je javni ali zasebni zavod ali drutvo. Zanj je najbolj bistveno, da ima zagotovljen prostor, saj ta pogojuje skoraj vse druge kriterije. Omogoa izvajanje razlinih interesnih (predvsem kulturnih in umetnikih) dejavnosti mladih (umetnika produkcija, kulturni dogodki, drubeno koristne in socialne dejavnosti). // Kar je najpomembneje: nudi toko, bolje povedano sredie center kjer se mladi zbirajo, sreujejo, kjer ustvarjajo in uresniujejo svoje zamisli, projekte, iniciate, mesto, kjer se zabavajo, uijo in kjer izbirajo in uporabljajo razpololjivi program."
Mitja epi, 1998

Rdea Ostriga ustreza merilom te definicije. Kot formalni status pritie Rdei Ostrigi status zavoda. Ustanovili so ga tudenti in tudentke, uradno za dejavnosti, ki se jih da razbrati iz zgornje definicije, neuradno pa predvsem zaradi poceni zabave.Prostori, ki jih uporabljajo so razdeljeni na veji prostor, ki slui za koncerte, predavanja, tematske veere,Prostor je zasnovan mobilno in funkcionalno. V zadnjem delu je majhen oder za mealno mizo in DJ-e, v sprednjem delu pa veliki oder, namenjen predvsem gledalikim predstavam, koncertom,Dvorana je opremljena z lastnim ozvoenjem. V manjem gostinskem prostoru so mize, ank in internet kotiek (brezplana uporaba interneta).
Teja Monik, 2002

Lokacija
Mladinski kulturni center Pri Rdei Ostrigi se nahaja na mestnem obrobju, kjer so se tudentje in tudentke naselili v prostorih bive vojanice, ki sicer predstavlja nekaken kompleks razlinih ustanov. Med drugim tu domuje ljudska univerza, sodie, strelski klub, foto klub ter drutvo upokojencev, ki prebiva v isti stavbi kot Rdea Ostriga. V nartu prenove bivega vojakega kompleksa, je tudi ureditev knjininih prostorov ter slube za socialno delo. Prostor zakljuujejo avtobusne garae in baseball igrie. Na nekaknem atriju celotnega kompleksa so tudentje uredili skate park.

 

naslov:Partizanska cesta 1
kofja Loka
4220
telefon: 04/ 512 - 3021
fax: 04/ 512 - 3021
email: cajtng@kss.si
spletna stran: http://www.ostriga.org
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> prejeti telegram za rojstni dan ..nasmeh na obraz?

.