Varna raba interneta - projekt SAFE-SI
Delavnice komunikacije
. 10. 2007
Mladinski dogodek Evropa na tapeti
od 17.5. 2008
do 18. 5. 2008
Euroglobe
Mladinski dogodek Evropa na tapeti
as od 17.5.2008 do 18.5.2008
ura 12.30
kraj Ljubljana
natanno entjakobsko gledalie, Krekov trg 2


Med 16. in 24. majem bo v Ljubljani vrsta kulturno-politinih dogodkov, na katerih lahko sodelujete tudi vi! Kulturno-politini dogodki bodo predstavljali evropsko kulturo ter spodbujali k razpravi o pereih temah, ki pestijo Evropsko unijo. Pod enotnim imenom EuroGlobe si bo mo brezplano ogledati gledalike igre, sodelovati v pesnikem slamu ali rap spopadu in se udeleiti razprav ter delavnic, povezanih z Evropsko unijo. Prijave za dogodke e potekajo, vsi zainteresirani se lahko prijavijo prek spletne stani www.euroglobe.info. Rok za oddajo prijav je 6. maj 2008.

Mladinski dogodek Evropa na tapeti bo povezal mlade predstavnike iz vrst slovenske civilne drube in jim dal monost, da izrazijo svoja stalia ter politina mnenja, razpravljajo o idejah, strahovih, upih in sanjah, povezanih z Evropo. Tako kot Shakespearovo gledalie Globe, je tudi arena EuroGlobe zgrajena tako, da je obinstvo tako v medsebojnem dialogu kot tudi v dialogu s povabljenimi gosti, ki so na osrednjem odru. Predstavniki slovenskih mladinskih nevladnih organizacij bodo dobili prilonost, da v zahtevni in raznoliki razpravi ter v navzonosti predstavnikov evropskih institucij, slovenskega predsedstva EU, Evropskega mladinskega foruma in ostalih vidnih evropskih osebnosti izrazijo svoja mnenja ter opozorijo na vpraanja, ki so zanje pomembna.

Program in opis dogodkov, ki bodo potekali v okviru projekta EuroGlobe, si lahko ogledate na spletni strani www.euroglobe.info , prek katere se lahko tudi prijavite za sodelovanje na doloenih dogodkih.

 

organizator Center Evropa
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
01 / 438 - 2365
info@center-evropa.si
http://www.center-evropa.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> kuhanje najljube jedi najdrajim ..nasmeh na obraz?

.