Varna raba interneta - projekt SAFE-SI
Delavnice komunikacije
. 10. 2007
Mladinsko zborovanje
od 17.5. 2008
do 18. 5. 2008
Euroglobe
Mladinsko zborovanje
as od 17.5.2008 do 18.5.2008
ura 21.00
kraj Ljubljana
natanno entjakobsko gledalie, Krekov trg 2


Med 16. in 24. majem bo v Ljubljani vrsta kulturno-politinih dogodkov, na katerih lahko sodelujete tudi vi! Kulturno-politini dogodki bodo predstavljali evropsko kulturo ter spodbujali k razpravi o pereih temah, ki pestijo Evropsko unijo. Pod enotnim imenom EuroGlobe si bo mo brezplano ogledati gledalike igre, sodelovati v pesnikem slamu ali rap spopadu in se udeleiti razprav ter delavnic, povezanih z Evropsko unijo. Prijave za dogodke e potekajo, vsi zainteresirani se lahko prijavijo prek spletne stani www.euroglobe.info. Rok za oddajo prijav je 6. maj 2008.

Zborovanje, naslovljeno Evropa, v kateri elimo iveti, je dvodnevni mladinski dogodek, ki bo potrekal v okviru projekta EuroGlobe. Namenjen je mladim, ki elijo poglobiti svoje znanje o kulturnih, drubenih in gospodarskih razsenostih Evrope ter o njih razpravljati z drugimi mladimi in predstavniki evropskih ter nacionalnih institucij. Skladno z osrednjo temo projekta EuroGlobe so delavnice namenjene ozaveanju o pomenu in vlogi dravljanov v politinih procesih Evropske unije. Zato je glavni cilj tega zborovanja raziskati 'obraz' in 'duo' Evrope. Kakna je Evropa, v kateri elimo iveti?

Program in opis dogodkov, ki bodo potekali v okviru projekta EuroGlobe, si lahko ogledate na spletni strani www.euroglobe.info , prek katere se lahko tudi prijavite za sodelovanje na doloenih dogodkih.

 

organizator Center Evropa
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
01 / 438 - 2365
info@center-evropa.si
http://www.center-evropa.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> metati frizbi ..nasmeh na obraz?

.