komunikacija
čar samozavesti
zdravje
meditativne veščine
socialna problematika
bivanje
osebni zdravnik
oblike socialne pomoči
študentske družine
študenti s posebnimi potrebami
zavarovanja
pomoč v stiski

osebnostna rast socialna problematika zavarovanja

Zdravstveno zavarovanje Zdravstveno zavarovanje je obvezno in prostovoljno.
Zdravstvena priprava na potovanje
Zavarovanja za počitnice
Kako se zavaruješ?
Zavarovalna doba
Obvezno zavarovanje le za študente do 26. leta
Zdravstveno zavarovanje

Obseg obveznega zdravstvenega zavarovanja določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Nosilec obveznega zavarovanja je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Obvezno zdravstveno zavarovani so zavarovanci in njihovi družinski člani. Zavarovanci so vse osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji, lastniki zasebnih podjetij, kmetje, tuji študentje itd. in vsi državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovani iz drugega naslova. Vsak študent se mora obvezno zdravstveno zavarovati, saj je le tako upravičen do kakršnihkoli zdravstvenih storitev. Študenti, ki imate status, se lahko zavarujete oz. Se imate pravico zavarovati po svojih starših (tudi umrlih).

Kartico zdravstvenega zavarovanja je nujno potrebno potrditi na začetku študijskega leta, vendar morate pred tem na pristojno izpostavo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije predložiti veljavno potrdilo o šolanju. Kartico se nato potrjuje vsake tri mesece. Samo tako potrjena zdravstvena kartica je veljavna.

Kartica je osebni dokument, ki dokazuje urejenost obveznega zavarovanja in če kartice ob prejemanju zdravniških storitev nimaš pri sebi ali pa ta ni veljavna, potem te obravnavajo kot samoplačnika in moraš za vse storitve (drago) plačati. Izjeme tu veljajo le za nujno medicinsko pomoč.

Natančnejše informacije lahko dobite na telefonu 01/ 307 74 66.

Študenti, ki so poročeni, se lahko zavarujejo po svojem zakonskem partnerju, če je ta zaposlen. Če sta oba poročena zakonca študenta, se lahko zavarujeta vsak po svojem roditelju oz. kot občana na Zavodu za zdravstveno zavarovanje v kraju svojega stalnega prebivališča.

Izredni študentje so v pravicah do obveznega zdravstvenega zavarovanja izenačeni z rednimi študenti.

Kot študentu se ti ni potrebno dodatno prostovoljno zavarovati, ker ti obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti zagotavlja plačilo za odobrene zdravstvene storitve. Katere so, povprašaj svojega osebnega zdravnika.

V letu, ko zaradi kakršnegakoli razloga nimaš statusa študenta , ne moreš biti zavarovan preko svojih staršev . Za obvezno zdravstveno zavarovanje moraš poskrbeti sam - in to moraš zagotovo storiti! To narediš tako, da se zglasiš na Zavodu za zdravstveno zavarovanje v kraju svojega stalnega prebivališča in se zavaruješ kot občan. Za to ne plačuješ nobenih prispevkov - ker nimaš svojih dohodkov, plačuje zate občina.

Zdravila

Zdravila, ki nam jih je zdravnik predpisal na recept, lahko dvignemo v katerikoli lekarni v Sloveniji, s seboj moramo imeti potrjeno zdravstveno kartico.

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem lahko dobimo le zdravila, predpisana na t. i. "zeleni" recept, pri čemer velja, da Zavod poravna stroške v celoti ali v določenem odstotku le za zdravila s pozitivnega in vmesnega seznama. Zdravila, ki so na negativnem seznamu in nam jih zdravnik napiše na "beli" recept, moramo plačati sami. Zdravnik nam je dolžan povedati, s katerega seznama je zdravilo, ki ga je predpisal, oz. opozoriti na plačilo ali doplačilo .

Plačevanje zavarovalne dobe

Kot študent si lahko plačuješ prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje - če misliš, da ti bo to koristilo, ko boš sešteval leta za upokojitev. Če želiš plačevati ta prispevek, pojdi na Zavod za zdravstveno zavarovanje, kjer boš podpisal pogodbo o plačilu prispevkov za obvezno zavarovanje, in boš potem v času študija mesečno plačeval 11.500 SIT. Več informacij lahko dobiš na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki se nahaja na Mali ulici 3. Tel.: 01/ 472 13 37 in 307 74 22; in na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  tel. 01/ 474 51 00.

Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
časopisje

kaj mi nariše.. plesati sam doma ..nasmeh na obraz? .