Drutvo Bindu
Klub tudentov Kranj
Klub tudentov obine Celje
Mladinski svet Ajdovina
Obina Ormo, Oddelek za gospodarstvo, TIC Ormo
Smuarski klub Alpetour kofja Loka
Univerzitetna portna zveza Maribor
Zavod za tudentski port OU
Zavod za tudentski port OU
opis:


OU port sta leta 2000 ustanovila tudentska organizacija Univerze v Ljubljani (OU) in Univerzitetna portna zveza Ljubljana (Zveza UZL). Pred tem je za aktivnosti, ki jih je prevzel Zavod, skrbela Enota za port znotraj tudentske organizacije Univerze v Ljubljani. Novo organiziranost je narekovala potreba po kvalitetneji in trajneji ponudbi portnih aktivnosti tudentom. Tako imamo, kljub temu da smo mladi, dolgoletne izkunje pri uresnievanju in zagotavljanju potreb tudentov. Smo neprofitna organizacija, ki svoje aktivnosti in dejavnosti sofinancira s sredstvi tudentske organizacije Univerze v Ljubljani.

elja in cilj ekipe OU port je tudentom postopoma ponuditi vse s portom in rekreacijo povezane programe in storitve po tudentskih cenah.

Kaj ponemo?

Mladi se danes vse bolj zavedamo pomena telesne aktivnosti v naem vsakdanjiku. V hladnejem delu leta je to povezano tudi z vejimi stroki, ki pogosto predstavljajo veliko oviro.

tudentje in dijaki brez stalne zaposlitve, si teko privoijo redne obiske v dragih fitnes centrih ali e draje ure aerobike, tenisa, squasha ...

Na OU portu in UZL zato na zaetku vsakega tudijskega leta pripravimo pestro ponudbo portnih aktivnosti za tudente in dijake, kjer se za vsakega najde nekaj: razlini programi celoletne rekreativne vadbe, portni teaji, tudentska ligaka tekmovanja v malem nogometu, odbojki in koarki ter ostala portna prvenstva, pa smuarske karte in karte za savno, bazen, tenis in e kaj - vse po cenah, primernih tudentskemu epu.

Poleg tega se portni navduenci vsako leto sreujemo e na portnih prireditvah kot so Igre na snegu, Majske igre, kisova trnica, Tek na grad, Pohod z baklami na Raico.

 

naslov:Kersnikova 6
Ljubljana
1000
telefon: 01/ 438 - 0255
email: info@sousport.si
spletna stran: http://www.sousport.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> spominki na odlina popotovanja ..nasmeh na obraz?

.