Drutvo Bindu
Klub tudentov Kranj
Klub tudentov obine Celje
Mladinski svet Ajdovina
Obina Ormo, Oddelek za gospodarstvo, TIC Ormo
Univerzitetna portna zveza Maribor
Zavod za tudentski port OU
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> pei pikote ..nasmeh na obraz?

.