SK Alpetour kofja Loka

SK Alpetour kofja Loka je smuarski klub, ki organizira mednarodno smuarsko tekmovanje za mlade Pokal Loka, ki je eno izmed treh najvejih smuarskih tekmovanj za mlade na svetu

Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> klic ob polnoi, ki traja do jutra ..nasmeh na obraz?

.