CMEPIUS - Center za mobilnost in evropske programe izobraevanja in usposabljanja
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> poiljanje razglednic ljubljenim brez razloga ..nasmeh na obraz?

.