CMEPIUS - Center za mobilnost in evropske programe izobraevanja in usposabljanja
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> mehka, topla postelja ..nasmeh na obraz?

.