CMEPIUS - Center za mobilnost in evropske programe izobraevanja in usposabljanja
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> moki veeri ob nogometu ali taroku ..nasmeh na obraz?

.