Razpis za prijavo interesa EACEA/07 za sestavo seznama strokovnjakov za pomo Izvajalski agenciji za izobraevanje, audiovizualno podroje in kulturo
Razpis prostih delovnih mest
Razpis za prijavo interesa EACEA/07 za sestavo seznama strokovnjakov za pomo Izvajalski agenciji za izobraevanje, audiovizualno podroje in kulturo


Izvajalska agencija za izobraevanje, audiovizualno podroje in kulturo je objavila razpis za prijavo interesa EACEA/07 za sestavo seznama strokovnjakov za pomo Izvajalski agenciji v okviru vodenja programov Skupnosti na podrojih izobraevanja, audiovizualnih medijev, kulture, mladine in dravljanstva.

Prijave sprejemajo do 30. junija 2013!

Ve informacij je na voljo na naslovu.

 

organizator MOVIT NA MLADINA
Dunajska 22
1000 Ljubljana
01 / 430 - 4747
info@mva.si
http://www.mva.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> dobiti darilo ..nasmeh na obraz?

.