Razpis za prijavo interesa EACEA/07 za sestavo seznama strokovnjakov za pomo Izvajalski agenciji za izobraevanje, audiovizualno podroje in kulturo
Razpis prostih delovnih mest
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> klic ob polnoi, ki traja do jutra ..nasmeh na obraz?

.