Razpis za prijavo interesa EACEA/07 za sestavo seznama strokovnjakov za pomo Izvajalski agenciji za izobraevanje, audiovizualno podroje in kulturo
Razpis prostih delovnih mest
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> sprehod po starem delu mesta ..nasmeh na obraz?

.